Terminy

  • Do 7 każdego miesiąca dostarczmy dokumenty za miesiąc poprzedni
  • Do 10 dnia miesiąca termin płatności ZUS dla osób nie zatrudniających pracowników
  • Do 15 dnia miesiąca termin płatności ZUS dla wspólników spółek cywilnych, jawnych oraz osób zatrudniających pracowników
  • Do 20 dnia miesiąca termin płatności podatku dochodowego PIT-4, PIT-5, PIT-5L.PPE,PPL
  • Do 25 dnia miesiąca termin płatności podatku VAT
  • Do 20 stycznia możemy wybrać formę opodatkowania
  • Do 31 stycznia rozliczamy podatek dochodowy „ryczałtowy”
  • Do 31 marca rozliczamy podatek dochodowy osób prawnych
  • Do 30 kwietnia rozliczamy podatek dochodowy z działalności, oraz ze wszystkich innych źródeł

Ważne do podatników VAT-UE – obowiązek deklaracji do 15 dnia miesiąca – przypominamy
o terminowym dostarczaniu dokumentów.

Przydatne linki

1. Ministerstwo Finansów: www.mf.gov.pl
2. Krajowa  Izba  Doradców Podatkowych: www.krdp.pl
3. Forum Doradców Podatkowych:  www.tax.pl/gazetaklientow
4. Comarch:   www.Iksiegowosc24.pl
5.  www.faktury24.pl

URZĄD SKARBOWY

Urząd Skarbowy w Jaworznie
UL.Grunwaldzka 274
43-600 Jaworzno
tel. 32 616 54 94

Nr konta bankowego na PIT:  11 1010 1212 3057 7222 2300 0000
Nr konta bankowego na VAT: 61 1010 1212 3057 7222 2200 0000
Nr konta bankowego na PCC: 66 1010 0055 0202 4150 0007 0000